ही अक्षरं नाहीत,
हे शब्द नाहीत,
या कविता नाहीत.

मौनातून उसळून
मौनात विसर्जित होण्यापूर्वी
मध्यसीमेवर अस्तित्वभान देत
निमिषभर रेंगाळलेल्या आशयाची
स्मारकं आहेत ही

उभ्या आडव्या रेषा
काही बिंदू , काही वळणे
आणि बरचसं अवकाश
यानी घडवलेली !


 
 
     
     आगामी प्रकाशने :  
 

१.

व्यक्त-अव्यक्ताच्या मध्यसीमेवर : (कवितासंग्रह) राजहंस प्रकाशन, पुणे
 

२.

अथांग : बिन्द्या सुब्बा यांच्या 'अथाह' या मूळ नेपाळी कादंबरीचा (हिंदी अनुवादावरून) अनुवाद
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 


Designed By HSMS